เกี่ยวกับเรา "อนันตา สมุนไพรบำรุงสุขภาพ"เราเป็นรุ่นเหลนของกิจการร้านขายยาแผนโบราณ
ซึ่งร้านของเราเปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 80 ปี
เราจึงมีโอกาสคลุกคลีกับสมุนไพรมาตั้งแต่เยาว์วัย

จากความชอบส่วนตัว ได้สะสมกลายเป็นประสบการณ์
ทำให้ตัดสินใจเปิดช่องทางแนะนำข้อมูลสมุนไพร
และจำหน่ายสมุนไพรคุณภาพดีในราคายุติธรรม
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
จากองค์ความรู้และภูมิปัญญาของประเทศเราเอง

เราพยายามค้นคว้าหาข้อมูลสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ
รวมถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งจากงานค้นคว้าวิจัยของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย
ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพรเดี่ยวหรือการใช้สมุนไพรแบบตำรับยา
โดยมุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ

เราพยายามสรรหาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย
ทั้งสมุนไพรไทย สมุนไพรจีน รวมถึงชา และเครื่องเทศ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
และที่สำคัญ คือ ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง


 

www.anantaherb.com

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร Links Site map Product map