อนันตา - ยาดองเหล้า ชาสมุนไพร


หากจะเอ่ยถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาที่บรรพชนไทย มอบไว้ให้คนรุ่นหลัง นอกเหนือจากความรู้ที่ ทรงคุณค่าหลายแขนงแล้ว...ศาสตร์แห่งการรักษา "โรคา" ด้วย "ยาดองเหล้า" ก็นับเป็นอีกหนึ่งกลไกทางความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดล้ำผ่าน "น้ำสีอำพัน" ในขวดโหลยาดองได้เป็นอย่างดี 

ภาพล้กษณ์ของยาดองเหล้า
ในวันนี้ "ยาดองเหล้า" นับเป็นยาสมุนไพรที่กำลังได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ชาวชนบทในภาคเหนือ
เห็นได้จากการที่มี"ร้านขายยาดองเหล้า"เปิดบริการอยู่ทั่วไป 
โดยรวมแล้ว"ยาดองเหล้า"เกือบทุกตำรับจะมีสรรพคุณที่เกี่ยวกับ "การบำรุงกำลัง","แก้ ปวดเมื่อย","ปวดหลัง", "ปวดเอว" เนื่องจากการทำงานหนัก
จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้แรงงาน มีบางตำรับที่ใช้บำรุงโลหิตสำหรับสตรีหลังคลอดที่อยู่ไฟไม่ได้
และบางตำรับสามารถใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตและเหน็บชาได้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่ายาดองเหล้าบางตำรับเป็นยาบำรุง ความกำหนัดที่ได้ผลดีเยี่ยม 

ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันตกนั้น เขาสามารถพัฒนาภูมิปัญญาด้านการสกัดยาด้วยการดองเหล้าไปเป็นยาแผนปัจจุบันตำรับต่างๆ
ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ และสามารถผลิตยาขายส่งไปทั่วโลก หรือแม้แต่ประเทศจีน
ตำรับยาดองเหล้าก็ได้รับการพัฒนาส่งเสริมจนได้รับการยอมรับไปทั่วเช่นกัน

แต่ในประเทศไทย การพัฒนายาดองเหล้าได้หยุดชะงักไป เพราะยาดองเหล้าถูกนำไปใช้ในสัญลักษณ์ของคนชั้นล่างหรือชนชั้นกรรมกรเสียมากกว่า
การแสดงถึงเอกภาพด้านการรักษา ขณะเดียวกัน กฎหมายในเมืองไทยเกี่ยวกับการนำเหล้ามาดองยา ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้สามารถทำได้
ยาดองเหล้า
จึงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม การต่อยอดภูมิปัญญาด้านการสกัดยาด้วยเหล้าของไทยจึงหมดไปด้วย
ทั้งๆ ที่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้วยการดองยานั้นมีอยู่หลากหลายตำรับ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพในการรักษาอย่างดียิ่ง

ข้อดี-ข้อเสียของการใช้ยาดองเหล้า

ข้อดีของการใช้ยาดองเหล้า
1. เหล้าหรือแอลกอฮอล์ช่วยสกัดสารสำคัญในสมุนไพรออกมา ได้มาเป็นยารักษาโรคได้ตามสรรพคุณของยาที่ใช้ดอง
2. ไม่เปลืองตัวยาสมุนไพรมากเพราะใช้ยาในประมาณที่น้อยแต่สามารถสกัดยาออกมาได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีด้านนิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมเพราะบางชนิดหายากและใกล้สูญพันธุ์
3. ช่วยบำรุงร่างกาย เจริญอาหาร
4. ช่วยบำรุงสุขภาพและขับสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกได้มากกว่ากระบวนการทั่วไปของร่างกายจะทำได้เอง เช่น ขับน้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอดบุตร ขับเลือดเสียและช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง เนื่องจากมีประจำเดือน บำรุงน้ำนม เป็นต้น
5. สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานประมาณ 1-2 ปี จากนั้นคุณภาพจะเริ่มเสื่อมลง
6. ประโยชน์ทางด้านการค้าและการกระจายรายได้ การซื้อขายยาดองทำให้เกิดอาชีพทางการค้าขึ้นหลายๆ จุด เช่น ศาลายาดอง ซุ้มยาดอง ยาดองข้างถนน เป็นต้น
7. ช่วยอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาด้านยาในวงการแพทย์แผนไทย

ข้อเสียของยาดองเหล้า
1. การดื่มยาดองในปริมาณมากๆ จะทำให้เสียสุขภาพ และเสียสถานภาพทางสังคมได้
2. การดื่มยาดองในประมาณมากจะทำให้เป็นโรคตับแข็ง หรือโรคสุราเรื้อรังได้ เพราะไม่ได้ดื่มในลักษณะของยาแต่ดื่มในลักษณะของการดื่มเหล้า
เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคหัวใจ มะเร็ง โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี ความจำเสื่อม และอื่นๆ อีกมาก
3. ในหญิงหลังคลอดบุตรแม้จะช่วยขับน้ำคาวปลาและบำรุงน้ำนมก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วย เพราะยังให้นมบุตรอยู่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กทารกได้
เคยมีรายงานทางการแพทย์ที่ว่ามีทารกที่มีอาการเลือดออกมากผิดปกติในแม่ที่ดื่มยาดองเหล้า
เนื่องจากยาบางชนิดที่ใช้ดองนั้นจะมีสารเฮโมไลติก เช่น สารคูมารินเจือปนอยู่ซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้
4. ยาดองเหล้าแต่ละสูตรนั้นยังไม่เคยได้รับการวิเคราะห์ทางพิษวิทยา แต่ด้วยอาศัยกินเป็นยาครั้งละ 15 ซีซี หรือ 1 ถ้วยตะไลวันละ 3 ครั้ง เท่านั้น
ซึ่งเป็นประมาณไม่มาก จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างเฉียบพลันได้ แต่ในระยะยาวเราไม่มีทางรู้ได้เลย
5. ประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมสูตรยาดองที่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นอันตราย แต่ใช้ตามสูตรของหมอพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่น
และดองตามสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ
6. ในทางการค้านั้นยังถือว่ายาดองเหล้าผิดกฎหมายอยู่ ดังนั้นถ้าจะทำเป็นการค้าให้ถูกต้องนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขให้ยาดองเหล้าถูกกฎหมายและมีมาตรฐาน ผ่านการตรวจพิษวิทยา

อย่างไรก็ตามยาดองเหล้าก็มีข้อห้ามใช้สำหรับกลุ่มคนต่างๆ ดังนี้คือ
- สตรีมีครรภ์ 
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
- ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ 
- ผู้ป่วยที่กำลังมีไข้สูง 
- ผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์ 

ขอบคุณข้อมูลจาก
OKnation.net

www.anantaherb.com
www.facebook.com/anantaherb
http://anantaherb.wordpress.com


ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร Links Site map Product map