อนันตา - ยาดองเหล้า ชาสมุนไพร


วิธีการตระเตรียมปรุงยาดองเหล้า

1. นำเอาพืชสมุนไพรที่ได้มา ล้างให้สะอาดด้วยน้ำสะอาด
แล้วจึงเอามาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นเล็กๆกำลังดี
จากนั้นก็เอาไปตากแดดไว้ให้แห้งดี จึงเก็บเอามาหรืออบแห้ง

2. จัดการชั่งตัวยาต่างๆ หากเป็นการเอาพืชสมุนไพรหรือสมุนไพรมาดองเหล้าหลายชนิดด้วยกัน
ชั่งไปตามกำหนดที่มีอยู่จากสูตรตัวยา

3. จากนั้นจึงเอาสมุนไพรหรือพืชสมุนไพรต่างๆใส่ลงไปในขวดโหล เกลี่ยให้อยู่ในสภาพที่เสมอกัน

4. รินเหล้าสำหรับดองลงไปให้ท่วมตัวยาสมุนไพรที่มีอยู่

5. ปิดฝาปล่อยเอาไว้เฉยๆ

6. จัดการคนยาด้วยไม้พายหรือทัพพีก็ได้ โดยคนวันละครั้งก็พอแล้วปิดฝาอีก

7. ดองเอาไว้เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน
เอามาดื่มเป็นยาได้แล้ว เพราะตัวยาจะละลายออกมาปนกับน้ำเหล้าหมดสิ้น

8. ถ้าเป็นการดองเหล้าแบบใช้ความร้อนก็ได้ ให้เอาภาชนะเช่นขวดหรือโหลวางลงในหม้อที่ใส่น้ำสะอาดเอาไว้
โดยใส่ตัวยาต่างๆเอาไว้ด้วย รินเหล้าลงไปดองเช่นเดียวกัน
เอาหม้อที่มีน้ำอยู่ไปต้มจนเดือด จึงเอาลงมาจากเตาไฟ
เอาฝาปิดเอาไว้ ทิ้งเอาไว้สัก 1 สัปดาห์ ก็ใช้การได้
หากไม่เอาไปต้มในน้ำเดือด เอาไปตากแดดก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน ความร้อนจากแดดจะทำให้เหล้าที่ดองยามีความร้อน
ความร้อนนี่แหละจะละลายตัวยาในสมุนไพรออกได้รวเร็วิย่งขึ้นอีก

9. จัดการคนยาดองนี้วันละครั้งเช่นเดียวกัน จนกว่าจะครบตามกำหนดเวลาดอง ก็เอามาใช้การได้

วิธีการที่แนะนำนี้เป็นการดองเหล้ายาดองเอาไว้ดื่มเองเป็นยาทั่วไป
"ยาดองเหล้า" นี้ สมควรใช้ได้กับบุคคลที่ดื่มสุราได้เท่านั้น หากไม่ดื่มหรือดื่มสุราไม่ได้ อย่าใช้
ให้หันไปใช้ยาอย่างอื่นแทน เช่น ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอน ยาผง จะสะดวกกว่า

บุคคลที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อย่าใช้เพราะจะทำให้เกิดอาการของโรครุนแรงได้
เนื่องจากการดื่มเหล้ายาดองนี้ จะเกิดอันตรายขึ้นได้เพราะเหล้าจะไปทำให้ความดันโลหิตสูงมากยิ่งขึ้นอีก

ข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งได้แก่ สตรีมีครรภ์ก็ไม่สมควรดื่มเหล้ายาดองเลยหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจก็เช่นเดียวกัน
เพราะจะทำให้โรคกำริบมากยิ่งขึ้นอีก

อันตรายในการดื่ม "ยาดองเหล้า"
ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตาม ไม่สมควรดื่มมากเกินไปจากกำหนดที่แนะนำเอาไว้
เช่น ให้ดื่มเพียง 1 ถ้วยตะไลก็สมควรดื่มเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว เพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้น นอกจากเกิดโทษเท่านั้น

"ยาดองเหล้า" เสริมพลังเพศก็เช่นเดียวกัน สมควรดื่มเพียงที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น อย่าดื่มมากเกินไป
เพื่อสุขภาพของผู้ดื่มเอง อย่าไปเร่งหรือคิดว่าดื่มมากๆแล้วจะได้รับผลรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ถูกต้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก
หนังสือ "ยาดองเหล้า" โดย "พ.พันธวัฒน์"
สำนักพิมพ์ หอสมุดกลาง 09

www.anantaherb.com
www.facebook.com/anantaherb
http://anantaherb.wordpress.com


ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร Links Site map Product map